Profesionální 3D tisk – aditivní výroba

Vyrobíme pro vás kabelku, telefon, vrtačku, vysavač, model budovy, sací potrubí motoru, nárazník automobilu, světlomet, lékařský nástroj, přímo z vašich 3D dat na laserové 3D tiskárně – metodou Selective Laser Sintering (SLS)

Před několika lety neuvěřitelná kosmická technologie budoucnosti, nyní nejlepší způsob, jak vyrobit prototyp budoucího výrobku a otestovat ho a také prezentovat. Nebo vyrobit speciální díl klasickou technologií nevyrobitelný a nebo si prostě udělat radost!

U nás neřešíme zda to jde či nejde vyrobit. U nás to prostě vyrobíme!

Selective Laser Sintering

je technologie 3D tisku (aditivní výroba) využívající jako základní materiál polyamidový prášek. Ten je nanášen na stavební platformu po vrstvách 0,1 až 0,15 mm a každá vrstva je vytavena laserovým paprskem.

Jak to funguje?

Na rozdíl od klasického obrábění materiál neubíráme, ale přidáváme. Základ pro SLS technologii jsou 3D data – objemový model nakreslený ve 3D programu SolidWorks, Catia, Rhino…

Tento 3D model je ve speciálním software Magics nejprve ustaven do polohy, ve které se bude vyrábět a poté je softwarově „rozřezán“ na vrstvy. Obvykle 0,1 mm. Dané řezy = 2D výkresy, jsou řídicím programem pro laser (SLS), který je zaostřen na rovinu stavební plochy. Práškový materiál se nanese na stavební platformu a daná vrstva je laserem natavena – jsou vytaveny vnější a vnitřní obrysy daného řezu a prostor mezi nimi je „vyšrafován“ laserovým paprskem. Dojde tak k roztavení materiálu mezi vnitřní a vnější stěnou dílu. Poté klesne platforma o 0,1 mm dolů a je nanesena další vrstva prášku. Opět jsou vytaveny tvary dalšího řezu.

Uvedený postup se opakuje až do úplného postavení dílu, tzn., že díl tak postupně „roste“. Prášek se nanáší na celou plochu platformy a nevytavený prášek zůstává ve stavebním boxu a slouží jako podpůrný materiál držící díl v požadované poloze – nepotřebujeme tedy stavět žádné podpory.

Výhodou oproti všem ostatním technologiím 3D tisku je to, že můžete díly nad sebe vrstvit a využít tak dokonale objem stavebního boxu. V praxi to znamená, že čím víc máte dílů, tím jsou levnější.

Díky technologii SLS máte tedy k dispozici funkční plastový díl odolný benzínu, olejům a rozpouštědlům a to vše v řádu hodin! A bez forem! Pouze z 3D dat!

Ušetříte

1. čas – díly jsou vyrobeny v řádu hodin
2. marketing – nový výrobek můžete s předstihem ukázat zákazníkům a ověřit si jaký má ohlas
3. opravy forem – pokud vše nesouhlasí, nebo je potřeba změnit některý detail, nemusíte předělávat formy
4. reklamace – výrobek můžete testovat dlouho před tím, než jde do sériové výroby a vše je perfektně vyladěno
5. modifikace – několik modifikací vyrobených na SLS tiskárně dává možnost vybrat tu nejlepší variantu
6. peníze – investice několika tisíc do prototypu může ušetřit statisíce při chybě v konstrukci nebo marketingu

Vývoj

V případě konstrukce nových dílů nebo výrobků se člověk střetává s problematikou funkčnosti výrobku, jeho vzhledu (designu) a samozřejmě ceny.

Konstruktér může mít přímo geniální řešení daného problému, netradiční designový návrh, ale naráží na problémy: „jak to bude vypadat v reálu?“, „bude vše na sebe opravdu navazovat?“, „půjde to skutečně složit?“ nebo „bude to vůbec fungovat?“
Technologie SLS umožňuje stavbu plně funkčních plastových prototypů nebo speciálních dílů.

Důvodů, proč vytvářet modely a prototypy vašich budoucích výrobků, je mnoho. Konstrukční vady a nedostatky se často objeví až po vzniku výrobku. Začít výrobek znovu konstruovat a opravovat, např. formy na plasty, je pro vás v tomto bodě již velmi neekonomické. Opravy forem stojí desítky tisíc korun (nebo víc), a navíc ztrácíte zisk z pozdějšího uvedení výrobků na trh.

Použitím technologie SLS rychle a levně přeměníte vaše nápady na realitu a konstruktéři včas zachytí své chyby bez zmiňovaného rizika. Navíc můžete svůj výrobek testovat a modifikovat ještě před zavedením sériové výroby.

Limity materiálu vás nezbrzdí

Při vývoji a konstrukci nových automobilů jsou technologií SLS vyráběny všechny plastové díly. Designéři tak dlouho před tím, než se nový automobil představí veřejnosti, mohou testovat a upravovat tvary a provádět všechny potřebné zkoušky pro ověření funkčních vlastností navržených dílů. Pro tyto díly se většinou používá Polyamid 12 (PA 2200) nebo Polyamid 12 plněný sklem (PA 3200GF).

Aerodynamické kryty sacího potrubí u vozů formule 1 jsou rovněž vyráběny technologií SLS. Jde o kusovou výrobu a každý kryt může mít jiné tvary. Technologií SLS byla dokonce vyrobena funkční pistole.

Maximální velikost stavěného modelu není limitována. Najednou je možné postavit díl do velikosti rozměrů 330 x 330 x 620 mm. V případě, že je díl větší (přístrojová deska, nárazník, klimatizace atd.), je model v počítači rozřezán na díly jako prostorové puzzle, po částech postaven a poté opět složen.

Jaké jsou materiály pro výrobu dílů:

 • PA 2200 – Polyamid PA12, Modul pružnosti v tahu 1700 MPa
 • PA 3200GF – Polyamid PA12+30 % skla, Modul pružnosti v tahu 3200 MPa
 • Primecast – speciální tvrdý polystyren pro vypalitelné modely
 • Somos-Guma – vhodný pro stavbu měkkých částí (hadice, těsnění, tvarové masky)

Výhody SLS dílu z PA 2200:

 • vysoká pevnost, srovnatelná s pevností sériových materiálů – zaručují 99 %
 • mechanických hodnot pevnosti, pružnosti, tepelné odolnosti materiálů používaných v sériové výrobě
 • vyrobený díl lze přímo použít pro zkoušky, při kterých je třeba ověřit pevnost a funkčnost dílu v praxi
 • velmi vhodné pro ověřovací série a pro výrobu speciálních tvarově složitých dílů, u kterých by byla výroba formy neekonomická
 • tepelná odolnost – bod měknutí 165 °C
 • odolnost vůči benzínu, olejům, acetonu a dalším rozpouštědlům
 • sériovost již od 1 kusu – konečné množství není limitováno
 • nejkratší čas zhotovení – výrobní čas se počítá na hodiny
 • velmi nízké realizační náklady – nepotřebujete formu, díly jsou vyráběny přímo z 3D dat
 • možnost stavět najednou několik dílů s různými tvary
 • hmotnost jednotlivého dílu: od 0,1 gramu
 • rozměry dílu nejsou limitovány